Máriapócsért Alapítvány

our work

A Máriapócsért Alapítvány azért jött létre, hogy támogassa a város kulturális életét. 2012-ben is ez volt az elsődleges feladatunk. Több nagyobb rendezvényt is megvalósítottunk, és segítettünk több civil szervezetnek a rendezvényeik szervezésében. Az idei évben is a hagyományok ápolását és kultúra terjesztését szeretnénk folytatni. Egész éves rendezvénysorozatot tervezünk a város 20 éves évfordulója alkalmából, ami nem csupán megrendezett programokból áll, hanem szakmai kiadványok megjelentetéséből, és városban élő civil szervezeteknek és intézményeknek megrendezett szakmai napokból.

Mivel a 20 éves évfordulót szeretnénk méltóképpen megtartani hazai és határon szervezetek és fellépők bevonásával, lehetőséget adni a helyi civil szervezetek és környékbeli hagyományőrző civil szervezetek hagyományainak bemutatására. A rendezvénysorozat keretein belül kerülne berendezésre a Máriapócs múltja és jelene című kiállítás, melyben a térségből gyűjtött és rendszerezett régi tárgyakból és régi fotókból rendeznénk be. A kiállítás digitalizált és fotózott anyagait virtuális kiállításban is megjelentetnénk Máriapócs honlapján. Ezzel tárnánk fel múltunkat és hogy a hagyományápolás is mennyire fontos számunkra azt a rendezvények alkalmával mutatnánk be.

Szeretnénk a környező civil szervezeteket azzal segíteni, hogy szakmai tanácsadást tartunk a Művelődési Ház Civil Irodájában, melynek technikai és személyi feltétele adott. A fenntartáshoz szükséges adminisztrációs költségeket (nyomtatványok, nyomtató kellékeket) beépítettük a pályázatba. Szeretnénk továbbá egy rendszeresen megjelenő havi kiadvánnyal is segíteni társainkat és az állampolgárokat egyaránt. A Pócsi Újságban az aktuális hírek mellett civilek mutatkozhatnak be, hagyományokat elevenítenénk fel, helytörténeti anyagokat és könyvajánlókat közölnénk, pályázati felhívásokat tennénk közzé. Mindezt nyomtatott és elektronikus formában is, hogy minél szélesebb körhöz el tudjon jutni.

Szeretnénk továbbá megjelentetni Máriapócs helytörténetét bemutató kiadványunkat Máriapócs múltja és jelene címmel.

Egész éves munkánkat december1-én megrendezett városnapi turisztikai rendezvényünkkel zárnánk. Itt az egész évben dolgozó kulturális szervezetek fellépnének és szakmai megbeszélést tartanánk az éves munkáról és a jövőbeli lehetőségekről, turisztikai tervekről.

Projektünkkel és kiadványainkkal a szabad információ áramlást a tájékoztatást tartjuk elődlegesnek, és hogy lehetőséget adjunk más szervezeteknek a bemutatkozásra és lehetőségeik kihasználására. Másodlagos célunk a szervezetek megismertetése a lakossággal és kistérségben működő intézményekkel. Alapítványunk szeretné összefogni a civil a vállalkozó és az intézményi szektort és lehetőséget adni Máriapócs turisztikai adottságinak kihasználására. Közös program, szakmai fórum keretében együttműködéseket kialakítani. Bemutatni kiállításunkat és kiadványaink terveit és lehetőséget adni az ebben való megjelenésre, a szélesebb nyilvánosság előtti bemutatkozásra, és idegenforgalom fellendítésére. A térségben nagyon sok civil szervezet működik, de kevés lehetőséget használnak ki a helyi adottságokból . Legyen szó hivatalos ügyek intézésében, törvény által előírt kötelezettségek betartásában (beszámolók, jelentések), és a programok megtervezésében. Erre adna lehetőséget egész éves turisztikai-program sorozatunk, melynek részeként személyes ügyfélszolgálattal valamint fórumokon nyújthatnánk segítséget. Amikor arról van szó, hogy egy civil szervezet, hogyan kezdjen neki a működésnek, hogyan vezesse nyilvántartásait és milyen hivatalos ügyiratokat kell az illetékes helyekre benyújtani elveszettek a civil vezetők. Ebben tudnánk mi segítséget nyújtani a Pócsi Újsággal tájékoztatnánk az aktuális feladatokról és határidőkről, és a Civil Irodában pedig személyesen kérhetnek segítséget.

- turisztikai programok szervezése

- tanácsadás: Szeretnénk a környező civil szervezeteket azzal segíteni, hogy szakmai tanácsadást tartunk a Művelődési Ház Civil Irodájában, melynek technikai és személyi feltétele adott.

- civilek bemutatkozása: rendszeresen megjelenő havi kiadvánnyal. A Pócsi Újságban az aktuális hírek mellett civilek mutatkozhatnak be, hagyományokat elevenítenénk fel, helytörténeti anyagokat és könyvajánlókat közölnénk, pályázati felhívásokat tennénk közzé. Mindezt nyomtatott és elektronikus formában is, hogy minél szélesebb körhöz el tudjon jutni.

- Helytörténeti kiadvány megjelentetése: Máriapócs múltja és jelene címmel.

- Civil fórumok: összefogni a civil a vállalkozó és az intézményi szektort és egy közös program, szakmai fórum keretében együttműködéseket kialakítani.

- a 20 éves évfordulót szeretnénk méltóképpen megtartani hazai és határon szervezetek és fellépők bevonásával, lehetőséget adni a helyi civil szervezetek és környékbeli hagyományőrző civil szervezetek hagyományainak bemutatására.

- gyűjteni és összeállítani, berendezni a Máriapócs múltja és jelene című kiállítást, melyben a térségből gyűjtött és rendszerezett régi tárgyakból és régi fotókból rendeznénk be. A kiállítás digitalizált és fotózott anyagait virtuális kiállításban is megjelentetnénk Máriapócs honlapján. Ezzel tárnánk fel múltunkat és hogy a hagyományápolás is mennyire fontos számunkra azt a rendezvények alkalmával mutatnánk be.

- Egész éves munkánkat december1-én megrendezett turisztikai rendezvényünkkel zárnánk. Itt az egész évben dolgozó kulturális szervezetek fellépnének és szakmai megbeszélést tartanánk az éves munkáról és a jövőbeli lehetőségekről, tervekről.

Máriapócs vallási turizmusának bemutatása a civil szektornak, az abban rejlő lehetőségek feltárása, együttműködések kialakítása. Bízunk abban, hogy munkánk révén segítséget tudunk gyújtani több civil szervezetnek. Össze tudjuk hozni a civil szektor több résztvevőjét: vállalkozók, gazdák, szervezetek, intézmények, egyesületek, alapítványok és az ide látogató turisták. Egy közös együttműködést indítunk el, bizalmat kapunk, hogy munkánkat tovább tudjuk folytatni. Lehetőséget teremtünk a bemutatkozásra, legyen szó a rendezvényeken való kiállító stand felállítására, vagy a fellépési, bemutatkozási lehetőségre. Természetesen szem előtt tartva Máriapócs vallási központi szerepét, hiszen minden programunk előtt egyeztetünk a katolikus egyház helyi vezetőivel. Legtöbb rendezvényünket velük közösen szeretnénk megvalósítani.

Úgy gondolom, hogy az egész éves tervezett munkánk hosszú távú kapcsolatokat alapoz meg és olyan együttműködéséket tesz lehetővé, mely nélkül nem tud a civil szektor tovább működni.

Mivel kulturális-közművelődési alapítvány vagyunk fő tevékenységünk az elődeink hagyományainak ápolása és annak átörökítése az utókor számára. Ezért szeretnénk egész évben gyűjtést szervezni településen és környékén, hogy elődeink tárgyi emlékeit megőrizzük. Ezekből a tárgyakból, iratokból, képekből készítenénk egy helytörténeti kiállítást, melynek anyagát digitalizálnák, fényképeznénk és felkerülne egy virtuális képtárba a város honlapjára azok leírásával és mesterségek bemutatásával. Így mindenki számára megismerhetővé válnának a régi tárgyak, és a régi mesterségek. Máriapócson nagy hagyománya volt a búcsús vallási ofszetek készítésének és a mézeskalács készítésnek. Szeretnénk ezeket a tárgyi emlékeit megtalálni és bemutatni a fiatalabb generációnak. A régi fotók gyűjtésével azt szeretnénk elérni, hogy átvezessük a fiatal generációt a régi technológiáról a mai modern digitalizálás felé. Vagyis hogy a régi múlt emlékeit, hogyan lehet a mai modern technika segítségével megőrizni.