NEA-NO-16-SZ-0615

AGROKARAVÁN

Az alapítvány célja:
Máriapócsnak, úgy, mint vallási zarándokhelynek szellemi, kulturális, gazdasági, határon túli együttműködések segítése. Célunk a határon túli együttműködés erősítése, partner kapcsolatok kialakítása. Az idei évben is a hagyományok ápolását és kultúra terjesztését szeretnénk folytatni. Határon túli testvértelepüléseinkkel közös csereprogramok megvalósítása: Máriabild, Mezőfény, Mezőgecse, Szentgotthárd, Csíkpálfalva, Klokočov.
Több nagyobb rendezvényt is megvalósítottunk, és segítettünk több civil szervezetnek a rendezvényeik szervezésében.
Folyamatosan álltunk a város civil szervezeteinek segítségére, megjelentettük a Pócsi Újságot, a helyi lakosság és civil szféra tájékoztatására.
Alapítványunk alapszabályban meghatározott legfontosabb céljai és feladatai:
- a Máriapócs szellemi fejlődésének elősegítése,
- Máriapócs kulturális, társadalmi hagyományainak, néprajzának megismerése, feltárása ápolása és terjesztése,
- a közösségi szellem erősítése,
- közösségi programok szervezése.
- határon túli együttműködések, partner kapcsolatok kialakítása
- határon túli testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, közös rendezvények zarándoklatok, konferenciák szervezése.
Rendezvényeinkre meghívjuk a környező települések művészeti csoportjait és testvér valamint partnertelepülésink művészeti csoportjait. Az alapítvány révén több nagy rendezvényt, együttműködést, látogatást valósítottunk meg az évek során. 2011-től újjáépítettük határon túli tervér és partner településeinkkel az együttműködést, melynek köszönhetően közös programokat, konferenciákat valósítottunk meg. 2011-ban Máriapócson rendeztük meg a Mária Út Konferenciát a haza és határon túli Mária kegyhelyek fenntartói és civil szervezetei számára. 2013-ben és 2014-ben és 2015-ben közös programokat, rendezvényeket és zarándoklatokat szerveztünk határon túli településekkel közösen. Eljutottunk Csíkpálfalvába, Csíksomlyóba, Szentgotthárdba, Klokocovba, Máriabilbe, Mezőfénybe, és ezek a települések vezetői és civil szervezetei is eljöttek Máriapócsra egy közös zarándok és turisztikai konferenciára és közös népművészeti rendezvényekre is.

A mezőgazdaság reneszánszát éli Erdélyben, egyre elterjedtebb trend az egészséges életmód, ezáltal a biogazdaság, egyre több fiatal tér vissza a földekre és foglalkozik állattenyésztéssel, zöldség,- gyümölcstermesztéssel. Ugyanakkor ezt az ágazatot sem kerülte ki a fejlődés, egyre több a lehetőség a munkamechanizmusok könnyítésére, rengeteg új praktika és módszer van arra, hogy a befektetett energia nagyobb eredményt hozzon. Az Európai Unió is külön támogatási csomagot hozott létre a fiatal gazdáknak. A régiós karaván során szeretnénk hagyományosan mezőgazdasággal foglalkozó területekre ellátogatni, megismertetni az itt dolgozókkal azokat az elméleti és gyakorlati praktikákat, amiket mindennapi tevékenységük során használni tudnak illetve ezek segítségével növelni tudják hatékonyságukat. Rövidtávú cél: megkönnyíteni a mezőgazdászok munkáját, segíteni őket, hogy tudják növelni eredményeiket. Új módszerekkel, lehetőségekkel megismertetni őket. Hosszú távú cél: ösztönözni a fiatalokat, hogy használják ki a mezőgazdaság adta lehetőségeket.

Projektünk célja a Kárpát-medencei együttműködés keretében a Máriapócsért Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Értekezlet - MIÉRT Egyesülettel közös program, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megvalósítása - Agrokaraván címmel. A nemzetközi civil kapcsolatokban a máriapócsi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása. Projektünk szeretne egy olyan kulturális összefogást létrehozni, mely megteremti a Máriapócs és a Romániai Magyar Ifjúsági Értekezlet - MIÉRT Egyesület közötti kulturális és vallási és mezőgazdasági kapcsolatot, összekötni az itt élő embereket. Ez egyszerre kulturális vallási és anyanyelvi kapcsolat. Az itt létrejövő interakciókon keresztül sajátos, egymás önazonosságát erősítő légkör jön létre az összetartozást erősítő tudat táptalaján. Továbbá szakemberek és közösségi meghatározó emberek közreműködésével megismerkedhetnek a program térség tárgyi és szellemi kulturális, mezőgazdasági örökségével. A projekt tervezett hatása tehát a csoportkohézió erősítésén túl más közösségekkel való kapcsolatteremtés és közösségépítés. A projekt tapasztalatai, tanulságai beépíthetőek lesznek a jövő szakmai fejlesztéseibe, amelynek köszönhetően a jövőben lehetővé válik a projekt kiterjesztése, modellé válása a környező kistérségek számára. A projekt fenntarthatóságának fontos előfeltétele az erős és következetes helyi vezetés. Projektünk rendelkezik a hatékonyan működő szervezeti hátteret biztosító stratégia kerettel, melyet kisebb - nagyobb projektekben kipróbált vezetői gárda segít. A fenntarthatóság másik feltétele, hogy a projekt ideje alatt kialakuljon a vezetők és az állampolgárok megfelelő szemlélete, a változásra való igény, a helyi és határon túli közösségek aktivizálhatósága és kohéziója is. Egy közös együttműködést indítunk el, bizalmat kapunk, hogy munkánkat tovább tudjuk folytatni. Lehetőséget teremtünk a bemutatkozásra, legyen szó a rendezvényeken való kiállító stand felállítására, vagy a fellépési, bemutatkozási lehetőségre.

A mezőgazdaság reneszánszát éli Erdélyben és Magyarországon is. Egyre elterjedtebb trend az egészséges életmód, ezáltal a biogazdaság, egyre több fiatal tér vissza a földekre és foglalkozik állattenyésztéssel, zöldség,- gyümölcstermesztéssel. Ugyanakkor ezt az ágazatot sem kerülte ki a fejlődés, egyre több a lehetőség a munkamechanizmusok könnyítésére, rengeteg új praktika és módszer van arra, hogy a befektetett energia nagyobb eredményt hozzon. Az Európai Unió is külön támogatási csomagot hozott létre a fiatal gazdáknak. Helyi fiatal gazdák ösztönzése a partnerkapcsolat kiépítésére, ezért szakmai fórum keretében a tapasztalatcsere és rendezvények megbeszélése.

A régiós karaván során szeretnénk hagyományosan mezőgazdasággal foglalkozó területekre ellátogatni, megismertetni az itt dolgozókkal azokat az elméleti és gyakorlati praktikákat, amiket mindennapi tevékenységük során használni tudnak illetve ezek segítségével növelni tudják hatékonyságukat. Rövidtávú cél: megkönnyíteni a mezőgazdászok munkáját, segíteni őket, hogy tudják növelni eredményeiket, új módszerekkel, lehetőségekkel megismertetni őket. Hosszú távú cél: ösztönözni a fiatalokat, hogy használják ki a mezőgazdaság adta lehetőségeket.


NEA-NO-16-M-0132

Határon átívelő együttműködés

A közép - európai államok integrálódását természetes módon könnyíti a hasonló történelmi tapasztalat és a közel azonos fejlettségi szint. A Kárpát –medence országait és népeit azonban nem csak a közös történelmi múlt köti össze, hanem közösek napjaink problémái is. A térségbeli országok hasonló helyzetben vannak, valamennyiükre jellemző a külső gazdasági hatásoknak való erős kitettség, az elmúlt évtizedben gyorsan növekvő külső adósság és a szükségessé váló strukturális alkalmazkodási lépések által keltett társadalmi feszültségek. Közösek a környezettel összefüggő problémák is.
A határon túli átívelő együttműködés eredményeképpen kapcsolatot alakítottunk ki és építettünk ezt szeretnénk tovább mélyíteni és folytatni programunkat hosszútávú együttműködés keretében. Szakavatott vezetők közreműködésével megismerhetjük a térség tárgyi és szellemi kulturális örökségét. A projekt tervezett hatása más közösséggel való kapcsolatteremtés és közösségépítés. Távlati eredmények a testvér és partnertelepülésekkel hosszú távú kapcsolat kialakítása, melynek eredményeképpen megismerhetjük hazánk és a határon túli települések hagyományait, szokásait.
A programunk célja továbbá, hogy terjessze azt a szemléletet, miszerint a magyar nyelv a nép összetartó ereje, kulturális értékeinknek a kifejezője, hagyományainknak az átörökítője. Nagyon fontos számunkra az elődeink hagyományainak ápolása és annak átörökítése az utókor számára. Ezért készítettünk egy saját honlapot, melyet szeretnénk folyamatosan fejleszteni és az Internet segítésével elérni a fiatalokat, bevonni őket a kultúránk megismerésébe, kapcsolatok kialakításába, építésébe.
Terveink között szerepelt a civil szféra segítése, szakmai tanácsadás nyújtása, valamint a működésükhöz szükséges infrastruktúra biztosítása. A hatékony és gördülékeny munkavégzés érdekében eszközbeszerzés hajtottunk végre, melyet szeretnénk tovább bővíteni (számítógép, nyomtató, videokamera), mely a mindennapi adminisztrációhoz és törvényben való szabályos működéshez szükséges.

Bízunk abban, hogy munkánk révén segítséget tudunk gyújtani több civil szervezetnek. Össze tudjuk hozni a civil szektor több résztvevőjét: vállalkozók, gazdák, szervezetek, intézmények, egyesületek, alapítványok és az ide látogató turisták. Egy közös együttműködést indítottunk el, bizalmat kaptunk, hogy munkánkat tovább tudjuk folytatni. Lehetőséget teremtenénk a bemutatkozásra, legyen szó a rendezvényeken való kiállító stand felállításáról, vagy a fellépési, bemutatkozási lehetőségekről. Természetesen szem előtt tartva Máriapócs vallási központi szerepét, hiszen minden programunk előtt egyeztetünk a katolikus egyház helyi vezetőivel. Legtöbb rendezvényünket velük közösen valósítjuk meg.
Úgy gondolom, hogy az egész éves munkánk hosszú távú kapcsolatokat alapozhat meg és olyan együttműködéséket tesz lehetővé, mely nélkül nem tudna a civil szektor tovább működni.
A testvérvárosi és partnertelepülési együttműködések révén mindegyik település életében fontos szerepet játszik az egyházi közösségek értékteremtő társadalmi szerepvállalása, és ez az értékközösség adja meg a települések közötti együttműködések alapját.
A projekt tervezett hatása tehát a csoportkohézió erősítésén túl más közösségekkel való kapcsolatteremtés és közösségépítés.
Határon átívelő együttműködések, programok, rendezvények szervezése:
1. Tapasztalatcsere- kulturális együttműködés: látogatások a testvér és partnertelepülésekre Erdélyi körút: A határon túli átívelő együttműködés eredményeképpen kapcsolatot alakítunk ki és szeretnénk megismertetni a helyi és a határon túli lakosságot a térségek tárgyi és szellemi kulturális örökségével. Erdélyi körutat szervezünk, melynek során ellátogatunk: Csíkpálfalvára, Csíkcsomortára, Csíkszeredára, Csíksomlyóra.
2. Nyári programok, rendezvények, fesztiválok: - Néptáncfesztivál, zenei fesztivál (helyi és határon túli gyermekek részvételével):
3. Hagyományőrző foglalkozások
4. Színjátszó, ifjúsági zenei és alkotó tábor (helyi és határon túli gyermekek részvételével): Zenei és Alkotó Tábor: A városból és környező településekről érkező diákok mellett határon túli zenészek és fiatal tehetségek is részt vennének az egy hét munkájában. A délelőttök folyamán hangszeres, művészeti oktatáson, délutánonként próbák, csoportos képzések várják a gyerekeket. Színjátszó Tábor: A 10. alkalommal kerül megrendezésre az országos szervezésű tábor, több mint 50 diák részvételével. A Móricz Zsigmond Színház neves színészei és neves néptáncosok vezetésével szekciónként történtek az oktatások.
6. Nemzetközi Térzene Fesztivál: A városban zajló Nemzetközi Zenei Tábor zárókoncertjét a tábor zárásaként rendeznénk meg. A zárókoncerten a tábor résztvevői által bemutatásra került a tábor ideje alatt feldolgozásra kerülő 8-10 fúvószenekari mű, valamint a furulya együttes és valamennyi hangszercsoport is bemutatkozott. A koncerten fellépett továbbá Fúvószenekarok és a Mazsorett csoportok is.
7. MAZFESZT: Máriapócsi Alternatív Zenei Fesztivál