MÁRIAPÓCSÉRT ALAPÍTVÁNY 2018-2019-ES TEVÉKENYSÉGE:

Rúzsa Magdi koncert Máriapócson


A Máriapócsért Alapítvány 1990. augusztus 1. én alakult azzal a céllal, hogy a Máriapócsnak, úgy, mint Nemzeti Kegyhelynek a szellemi, kulturális, gazdasági, határon túl együttműködését segítése.
Célunk: a határon túli együttműködés erősítése, partner kapcsolatok kialakítása. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására a kultúra terjesztésére. Határon túli testvér-településeinkkel közös csereprogramok megvalósítását szerveztük. Testvér-településeink: Máriabild, Mezőfény, Mezőgecse, Szentgotthárd, Csíkpálfalva, Klokočov. Több nagyobb rendezvényt is megvalósítottunk, és segítettünk több civil szervezetnek a rendezvényeik szervezésében.
Legfontosabb céljaink: Máriapócs szellemi fejlődésének elősegítése, kulturális, társadalmi hagyományainak, néprajzának megismertetése, feltárása ápolása és terjesztése, a közösségi szellem erősítése, és kiemelt hangsúllyal a határon túli magyarság összetartásának erősítése.
Szeretnénk felvállalni azt a szerepet is, hogy a térségünk kulturális életében meghatározó szerepet töltsünk be, bevonva a környező települések lakosságát.
Céljaink érdekében elhatároztuk, hogy 2018 májusában megszervezünk egy nagyszabású koncertet, melyre előadóként Rúzsa Magdi Vajdaság szülöttjét kértük fel, ezzel is erősítetve a határon túli magyarsággal való szoros kötödésünket.

Rúzsa Magdi koncert Máriapócson


Máriapócsért Alapítvány 2018. évi működése
2018.04.01.-2019.03.31.
NEA-NO-18-M-0997


Az idei évben is a hagyományok ápolását és kultúra terjesztését szeretnénk folytatni. Egész éves rendezvénysorozatot tervezünk a város 25 éves évfordulója alkalmából, ami nem csupán megrendezett programokból áll, hanem szakmai kiadványok megjelentetéséből, és városban élő civil szervezeteknek és intézményeknek megrendezett szakmai napokból.

Mivel a város az évfordulót szeretnénk méltóképpen megtartani hazai és határon szervezetek és fellépők bevonásával, lehetőséget adni a helyi civil szervezetek és környékbeli hagyományőrző civil szervezetek hagyományainak bemutatására. A rendezvénysorozat keretein belül kerülne berendezésre a Máriapócs 25 éve című kiállítás, melyben a térségből gyűjtött fotókból, újságcikkekből, és a meghirdetett fotópályázat fotóiból rendeznénk be. A kiállítás digitalizált és fotózott anyagait virtuális kiállításban is megjelentetnénk Máriapócs és az alapítvány honlapján. Ezzel tárnánk fel múltunkat, és hogy a hagyományápolás is mennyire fontos számunkra azt a rendezvények alkalmával mutatnánk be. Szeretnénk a környező civil szervezeteket azzal segíteni, hogy szakmai tanácsadást tartunk a 2017-ben átadott Civilek Házának Irodájában, melynek technikai és személyi feltétele adott. A fenntartáshoz szükséges adminisztrációs költségeket (nyomtatványok, nyomtató kellékeket) beépítettük a pályázatba. Szeretnénk továbbá egy rendszeresen megjelenő havi kiadvánnyal is segíteni társainkat és az állampolgárokat egyaránt. A Pócsi Újságban az aktuális hírek mellett civilek mutatkozhatnak be, hagyományokat elevenítenénk fel, helytörténeti anyagokat és könyvajánlókat közölnénk, pályázati felhívásokat tennénk közzé. Mindezt nyomtatott és elektronikus formában is, hogy minél szélesebb körhöz el tudjon jutni. Szeretnénk továbbá a Máriapócs helytörténetét bemutató kiadványunkat és a Pócsi Újság különszámát is megjelentetni. Az idei évben lesz 25 éves a város, így nagyszabású több napos rendezvénnyel zárnák éves munkánkat. Itt az egész évben dolgozó helyi és határon túli kulturális szervezetek fellépnének, és szakmai konferenciát tartanánk a fejlődési együttműködési lehetőségekről.


2018.04.01.-2019.03.31.
NEA-NO-18-SZ-11162018-ban szeretnénk méltóképpen megünnepelni Máriapócs 25 éves évfordulóját és a Máriapócsiak Találkozóját megrendezni, bevonva a máriapócsi egyházi oktatási intézmények diákjait és a határon túli Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanácsot. A projektünk célja a Kárpát-medencei együttműködés keretében a Máriapócsért Alapítvány és a Romániai Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanáccsal közös program, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megvalósítása - Kereszténység és közösségépítés Máriapócs és Erdély között. A nemzetközi civil kapcsolatokban a máriapócsi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása. Projektünk szeretne egy olyan kulturális összefogást létrehozni, mely megteremti a Máriapócs a Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács Egyesülettel közötti kulturális és vallási kapcsolatot, összekötni az itt élő embereket. Ez egyszerre kulturális vallási és anyanyelvi kapcsolat. Az itt létrejövő interakciókon keresztül sajátos, egymás önazonosságát erősítő légkör jön létre az összetartozást erősítő tudat táptalaján. Továbbá szakemberek, egyházi és közösségi meghatározó emberek közreműködésével megismerkedhetnek a program térség tárgyi és szellemi kulturális örökségével. A projekt tervezett hatása tehát a csoportkohézió erősítésén túl más közösségekkel való kapcsolatteremtés és közösségépítés.

A programterület egészén megfigyelhető jelenség a meggyengül az etnikai csoportkohézió. A projekt elsődleges célja, hogy felhívja a résztvevők figyelmét az anyanyelvétől, családjától, nemzetétől, a világtól és önmagától elidegenedett személyiség identitásválságára, s hogy terjessze az a szemléletet, miszerint a nyelv a nép összetartó ereje, kulturális értékeinek kifejezője, hagyományainak átörökítője.

Ebből a célból egy olyan komplex programsorozatot szeretnénk megvalósítani, amely elősegíti a magyarságtudat fennmaradását és a keresztény nemzeti identitás megerősödését.

1. Máriapócsiak Találkozója 25 éves városi évforduló Máriapócson

2. Udvarhelyszéken UIET fesztivál megrendezése

Projektünk célja a Kárpát-medencei együttműködés keretében a Máriapócsért Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Értekezlet - MIÉRT Egyesülettel közös program, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megvalósítása - Agrokaraván címmel. A nemzetközi civil kapcsolatokban a máriapócsi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása.

Projektünk szeretne egy olyan kulturális összefogást létrehozni, mely megteremti a Máriapócs és a Romániai Magyar Ifjúsági Értekezlet - MIÉRT Egyesület közötti kulturális és vallási és mezőgazdasági kapcsolatot, összekötni az itt élő embereket. Ez egyszerre kulturális vallási és anyanyelvi kapcsolat. Az itt létrejövő interakciókon keresztül sajátos, egymás önazonosságát erősítő légkör jön létre az összetartozást erősítő tudat táptalaján. Továbbá szakemberek és közösségi meghatározó emberek közreműködésével megismerkedhetnek a program térség tárgyi és szellemi kulturális, mezőgazdasági örökségével. A projekt tervezett hatása tehát a csoportkohézió erősítésén túl más közösségekkel való kapcsolatteremtés és közösségépítés.

A projekt tapasztalatai, tanulságai beépíthetőek lesznek a jövő szakmai fejlesztéseibe, amelynek köszönhetően a jövőben lehetővé válik a projekt kiterjesztése, modellé válása a környező kistérségek számára. A projekt fenntarthatóságának fontos előfeltétele az erős és következetes helyi vezetés. Projektünk rendelkezik a hatékonyan működő szervezeti hátteret biztosító stratégia kerettel, melyet kisebb - nagyobb projektekben kipróbált vezetői gárda segít. A fenntarthatóság másik feltétele, hogy a projekt ideje alatt kialakuljon a vezetők és az állampolgárok megfelelő szemlélete, a változásra való igény, a helyi és határon túli közösségek aktivizálhatósága és kohéziója is. Egy közös együttműködést indítunk el, bizalmat kapunk, hogy munkánkat tovább tudjuk folytatni. Lehetőséget teremtünk a bemutatkozásra, legyen szó a rendezvényeken való kiállító stand felállítására, vagy a fellépési, bemutatkozási lehetőségre.

Az idei évben is a hagyományok ápolását és kultúra terjesztését szeretnénk folytatni. Egész éves rendezvénysorozatot tervezünk a város 25 éves évfordulója alkalmából, ami nem csupán megrendezett programokból áll, hanem szakmai kiadványok megjelentetéséből, és városban élő civil szervezeteknek és intézményeknek megrendezett szakmai napokból.


Mivel a város az évfordulót szeretnénk méltóképpen megtartani hazai és határon szervezetek és fellépők bevonásával, lehetőséget adni a helyi civil szervezetek és környékbeli hagyományőrző civil szervezetek hagyományainak bemutatására. A rendezvénysorozat keretein belül kerülne berendezésre a Máriapócs 25 éve című kiállítás, melyben a térségből gyűjtött fotókból, újságcikkekből, és a meghirdetett fotópályázat fotóiból rendeznénk be. A kiállítás digitalizált és fotózott anyagait virtuális kiállításban is megjelentetnénk Máriapócs és az alapítvány honlapján. Ezzel tárnánk fel múltunkat, és hogy a hagyományápolás is mennyire fontos számunkra azt a rendezvények alkalmával mutatnánk be. Szeretnénk a környező civil szervezeteket azzal segíteni, hogy szakmai tanácsadást tartunk a 2017-ben átadott Civilek Házának Irodájában, melynek technikai és személyi feltétele adott. A fenntartáshoz szükséges adminisztrációs költségeket (nyomtatványok, nyomtató kellékeket) beépítettük a pályázatba. Szeretnénk továbbá egy rendszeresen megjelenő havi kiadvánnyal is segíteni társainkat és az állampolgárokat egyaránt. A Pócsi Újságban az aktuális hírek mellett civilek mutatkozhatnak be, hagyományokat elevenítenénk fel, helytörténeti anyagokat és könyvajánlókat közölnénk, pályázati felhívásokat tennénk közzé. Mindezt nyomtatott és elektronikus formában is, hogy minél szélesebb körhöz el tudjon jutni.

Szeretnénk továbbá a Máriapócs helytörténetét bemutató kiadványunkat és a Pócsi Újság különszámát is megjelentetni. Az idei évben lesz 25 éves a város, így nagyszabású több napos rendezvénnyel zárnák éves munkánkat. Itt az egész évben dolgozó helyi és határon túli kulturális szervezetek fellépnének, és szakmai konferenciát tartanánk a fejlődési együttműködési lehetőségekről.


"Mindszenty József szobor készíttetése és megszentelése Máriapócson"
NEA-E-18-0108Máriapócs az elmúlt években megújult és arculata városiassá vált, amely méltó a Nemzeti Kegyhely ranghoz, ennek keretében megújul a település legrégebbi épített öröksége a római katolikus templom és az a tervünk és elhatározásunk, hogy a templom előtti tér is megújuljon és a település múltjához, történetéhez, a Nemzeti Kegyhely ranghoz méltóvá váljon.

Ide állítanánk fel Mindszenty József bíboros – hercegprímás egész alakos szobrát, adózva a hercegprímás emlékének és a kommunista rendszerrel szembeni kiállása előtt, emlékezve az 1946. szeptember 8-i máriapócsi látogatása előtt, a Mária kegykép első könnyezésének 250. évfordulóján. Ekkor a Bíboros Úr közel negyedmillió ember előtt mondott beszédet Máriapócson.

Az ügyet a Máriapócsért Alapítvány karolta fel és bírja Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi megyéspüspök áldását is. Ennek érdekében az Alapítvány és Máriapócs városa Mindszenty József egész alakos bronz szobrának felállítását kezdeményezi. A bronzból készült alak palástban, pásztorbottal a kezében jelenne meg. Jobb kezével áldást osztva a hívek felé. Magassága 200 cm, talpazata 80 cm faragott mészkő. Talpazata alacsony, két oldalán íves ülőpárkánnyal, hogy az ide érkező hívek megpihenhessenek. Célunk, hogy az itt élők és a Máriapócsra érkező zarándokok a szobor előtt tiszteletüket tehessék Mindszenty József bíboros emléke előtt. A római katolikus templommal a háttérben a tér és a kompozíció harmóniájának köszönhetően méltó helye lesz az alkotásnak.


A szobor készítője Bíró Lajos szobrászművész. 1959. október 9-én született Csengerben. Általános iskolába Tyukodon járt. Középiskolai tanulmányait Budapesten a Képző – és Iparművészeti Szakközépiskolában végezte. 1982 – 1988 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán tanult, mestere, Somogyi József. Több díjjal rendelkezik, jelentős kiállításokat rendez országszerte és külföldön. Munkái között megtalálhatóak történelmi személyeket, irodalmárokat ábrázoló alkotások. 1988-tól Mátészalkán él és dolgozik feleségével Sipra Hannele Ihanus szobrász – és festőművésszel. Köztéri szobrokat készítenek, közel 140 alkotásukkal találkozhatunk Magyarországon.


A megvalósításért köszönetünket fejezzük ki Magyarország Kormányának, az Emberi Erőforrás Minisztériumának, a Nemzeti Együttműködési Alapnak Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyének Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-nek a Máriapócsért Alapítványnak, Máriapócs Város Önkormányzatának, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének Mátészalka Városának, Tata Városának, valamint minden adományozónak.
Elnyert támogatások:

Emberi Erőforrások Minisztériuma: NEA-E-18-0108 5.000.000 Ft

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.: SzNp-740/6/2018 3.000.000 Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma: 57413/2018/MIK 3.000.000 Ft

Mátészalka Város Önkormányzata: 518-1/2018 100.000 Ft

Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat: 50-12/2018/Ált. 100.000 Ft

Tata Város Önkormányzata: 10.000 Ft

Máriapócs Város Önkormányzata:szoborpark előkészítése, térkövezése

Máriapócsért Alapítvány pályázatai, támogatásai:


Emberi Erőforrások Minisztériuma: NEA-E 6 mFt
Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat: mozaikra 100 eFt
NKA Miniszteri keret: Romzsa mozaikra 3 mFt
NEA működési és szakmai határon túli partnerrel: 2.200 eFt
Barankovics Alapítvány GÖRKAPOCS 100eFt

Gojdics Péter Pál mozaik készítése NEA-E-19-0049 6.000.000 Ft


A Máriapócsért Alapítvány 1990. augusztus 1. én alakult azzal a céllal, hogy Máriapócsnak, úgy, mint Nemzeti Kegyhelynek a szellemi, kulturális, gazdasági, határon túl együttműködését segítése. Célunk a határon túli együttműködés erősítése, partner kapcsolatok kialakítása. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására a kultúra terjesztésére. Legfontosabb céljaink, Máriapócs szellemi fejlődésének elősegítése, kulturális, társadalmi hagyományainak, néprajzának megismertetése, feltárása ápolása és terjesztése, a közösségi szellem erősítése, és kiemelt hangsúllyal a határon túli magyarság összetartásának erősítése. 2018-ban sikeresen valósítottuk mag Magyarország Kormányának támogatásával Mindszenty József bíboros egész alakos szobrának Máriapócson történő elhelyezését. A projekt folytatásaként civil összefogással, közadakozásból valósulhatott meg Gojdics Péter Pál mozaik is a máriapócsi Kegytemplomban. Ezzel a műalkotással méltó emléket állítottunk Nemzeti Kegyhelyünkön a keleti és nyugati egyház nagy XX. századi alakjának, aki a XX. század Isten és emberellenes diktatúrái időszakában is vállalta az üldöztetést, sőt a vértanúságot is, de hitét nem tagadta meg. Boldog Gojdics Péter Pál püspök a hitvalló életet választotta, amikor Csehszlovákiában 1950-ben betiltották görögkatolikus egyházat nem hátrált meg példát mutatva papjainak és híveinek és 1951-ben hamis vádakkal (hazaárulás - kémkedés) elítélték és be is börtönözték, de nem tört meg megmaradt görögkatolikusságban a börtönben is visszautasította az ortodox pátriarkai címet, és 1960-ban a kínzások és rossz körülmények hatására a börtönben halt meg. Mai napig mind felvidékről, mind Kárpátaljáról sok zarándok érkezik Máriapócsra magyarok és ruszinok, szlovákok, ukrákon egyaránt, e két vártanú püspök mozaikjának felállítása mind a nemzeti összetartozás, mind a nemzetek közötti egyetértés, mind pedig a Katolikus Egyház keblén való közösség szép szimbóluma lenne. A megvalósítás technikai részeit Excellenciás Kocsis Fülöp érsek - metropolita irányította. Excellenciás Kocsis Fülöp érsek - metropolita hálával mondott köszönetet munkánkért, kihangsúlyozva, hogy Máriapócs Nemzeti Kegyhelyünk mindannyiunk szívügye.

Romzsa Tódor üvegmozaik készítése a Máriapócsi Kegytemplom oldalajtaja mellett található fülkébe. (57413/2018/MIK)

A Máriapócsért Alapítvány célja, hogy a római katolikus templom előtti tér rendezett szép környezetéven, műalkotásokkal fogadja az ide érkező zarándokokat. Méltóképpen emlékezünk Mindszenty József bíborosra, valamint nagyobb kontextusban a kommunizmus idején hitvallói és vértanúi életet élt keleti és nyugati rítusú katolikus püspököknek, ennek keretében a szobor - ami már megvalósult - közelében valósult meg Boldog Romzsa Tódor munkácsi püspökre és a Boldog Gojdics Péter Pál eperjesi püspökre emlékező mozaikok. Boldog Romzsa Tódor munkácsi és Boldog Gojdics Péter Pál eperjesi vértanú püspöknek szerettünk volna méltó emléket állítani Máriapócson a Kegytemplom hajójában felállított mozaikkal, mindkét püspök vállalta a börtönt, az üldöztetést, és a vértanúságot keleti rítusú katolikus hitéért, de nem volt hajlandóak áttérni az ortodoxiára. Mai napig mind felvidékről, mind Kárpátaljáról sok zarándok érkezik Máriapócsra magyarok és ruszinok, szlovákok, ukránok egyaránt, e két vártanú püspök mozaikjának felállítása mind a nemzeti összetartozás, mind a nemzetek közötti egyetértés, mind-pedig a Katolikus Egyház keblén való közösség szép szimbóluma lett.

Támogató szervek: Magyarország Kormánya, Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Máriapócsért Alapítvány határon átívelő hagyományok nyomában programja NEA-NO-19-Ö-V-0464


Pályázati célunk a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a határon túli civil szervezet működési költségeihez való hozzájárulás, illetve a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység. Máriapócson működő civil szervezetként fő célunk a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, a város hagyományainak ápolása olyan programok létrehozásával, mely lehetőséget ad a jövő generációjának megismerni és elsajátítani ezeket a vallási hagyományokat. A térségben és határon túl élő fiatalok érdek-képviseletével, népművészetével, képzésével foglalkozó szervezetekkel közös programok-képzések-együttműködések megvalósítása. A szervezetek alaptevékenysége a fiatalság érdek-képviselete mellett, kulturális, hagyományőrző, vallási, szórakoztató - és sporttevékenységek szervezése minden korcsoport számára. Célunk a települések fejlesztésének elősegítése, életének fellendítése, a fiatalok közösséggé formálása, valamint a programok révén tartalmas, szórakoztató kikapcsolódás biztosítása az érdekelteknek. Az itt és környéken élő civilek és fiatalok és a máriapócsi civil szervezetek és egyház bevonásával közös találkozások megrendezése, egymás hagyományainak megismerése érdekében bemutatkozási lehetőséget kínálni a települések művészeti csoportjainak egymás programjain. Támogató szervek: Magyarország Kormánya, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.Megvalósult programok:

-Máriapócsiak Találkozója
-BIKINI koncert, Majális
-Augusztus 20. Pócsi Sokadalom
-Szent II. János Pál pápa tér térátadó ünnepség
-Városnap

Határon túli partnerünk az idei évben az Udvarhelyszéki Ifjúsági Alakulat: különböző programokkal, képzésekkel, kirándulásokkal igyekszik válaszolni az udvarhelyszéki fiatalok igényeire, hogy minden fiatal megtalálja a maga számára legelőnyösebb tanulási lehetőséget. Ifjúsági szervezet mögött egy jól összeszokott, dinamikus, kreatív kis csapat áll, akik fontosnak tartják a fiatalság különböző kulturális,- művelődési, képzési lehetőségeit megteremteni. 2019-es tervünk egy középiskolásoknak szóló vitafórummal és képzéssorozattal kívánunk hagyományt teremteni ötletek, eszmék és gondolatok ütköztetésének Udvarhelyszéken. A program előtt egy e-learning csomagot is összeállítunk a versenyzőknek, amely használatával szintén az első képzés alatt ismerkedhetnek meg. Ezt egy második, délutáni képzéssel fogunk folytatni (május 16.), amely alatt egy meghívott előadó a vita akadémiai vonatkozásával ismerteti meg a diákokat.


Szakmai beszámoló támogatásról – GÖRKAPOCS Fesztivál

Támogató: Barankovics István Alapítvány

A Máriapócsi Alapítványnak köszönhetően a Kis Rózsafa Citeraegyüttes és a Mákvirág Néptánccsoport részt vett a 2019. október 25-27-én megrendezésre került GÖRKAPOCS fesztiválon. Kiemelt célunk a keresztény értékek ápolása, a keresztény demokrata elvek megélése a közösségi terekben. Görkapocs, azaz minden ami összeköt, vagyis ezen a rendezvényen a görögkatolikusságunk az összekötő kapocs egymással és másokkal is. A rendezvényen a görögkatolikus intézmények bemutatkozására volt lehetőség. A KisRózsafa citera együttesünk és a Mákvirág néptánccsoportunk képviselte városunkat és a Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát, akik színvonalas produkcióval kedveskedtek a közönségnek. A citera együttes 2012-ben alakult. A népzenei repertoárjukban hűen ápolják és őrzik első sorban a helyi népdal hagyományokat, de emellett fontosnak tartják a szélesebb körű nagy magyarországi népzenei dialektusterületről származó népdalok megismerését és ápolását, megőrzését és bemutatását. A citera együttes szívesen vesz részt helyi, iskolai, városi illetve megyei rendezvényeken. Legnagyobb népzenei elismerésük a XXII. Vass Lajos Kárpát- Medencei döntőjén elért Vass Lajos Nagydíj és a KÓTA a Kórusok és Zenekarok Országos Szövetségének arany fokozata. A Mákvirág néptánc csoport jelenlegi tagjai 2015-től dolgoznak együtt. A tavalyi év folyamán a Pulyabál regionális versenyen ezüstminősítést szereztek. A csoport fő célkitűzése a Kárpát-medence táncainak elsajátítása és a népszokásokkal, néphagyományokkal történő megismerkedés. Műsorukban halasi, dunántúli, szatmári népdalcsokrokat és a kállai kettős dallamait, hallhattuk és láthattuk. Az intézmények bemutatkozása után bekapcsolódtunk a kézműves foglalkozásokba, a csoport tagjai közös ebéden vettek részt. A nap zárása a vecsernye volt, melyet a görögkatolikus püspök atyák végeztek. A Ghymes és a Lautitia Kórus közös koncertje zárta a programot. Felejthetetlen nap volt ez a programban részt vevő gyermekek számára. Debrecenben 2019. október 25-27-én a GÖRKAPOCS Fesztiválon mutattuk be keresztény múltunkat, értékeinket. Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy ezen a neves eseményen mutathattuk be a Máriapócsi görög katolikusságot, a fiatalok és idősebbek, a városban működő művészeti csoportok bevonásával. Egyúttal a rendezvénnyel tisztelegtünk Mindszenty József bíboros, Boldog Rozsma Tódor és Boldog Gojdics Péter Pál püspök személye, kommunizmus alatti hitvalló élete és vértanúsága előtt. Ezáltal a XX. század, a térséghez és Máriapócshoz kötődő jeles egyházi és közéleti szereplőinek állítottunk emléket.