MÁRIAPÓCSÉRT ALAPÍTVÁNY 2019/20-AS TEVÉKENYSÉGE:

Gojdics Péter Pál mozaik készítése NEA-E-19-0049 6m Ft

2018-ban sikeresen valósítottuk mag Magyarország Kormányának támogatásával Mindszenty József bíboros egész alakos szobrának Máriapócson történő elhelyezését. A projekt folytatásaként civil összefogással, közadakozásból valósulhatott meg Gojdics Péter Pál mozaik is a máriapócsi Kegytemplomban. Ezzel a műalkotással méltó emléket állítottunk Nemzeti Kegyhelyünkön a keleti és nyugati egyház nagy XX. századi alakjának, aki a XX. század Isten és emberellenes diktatúrái időszakában is vállalta az üldöztetést, sőt a vértanúságot is, de hitét nem tagadta meg. Boldog Gojdics Péter Pál püspök a hitvalló életet választotta, amikor Csehszlovákiában 1950-ben betiltották görögkatolikus egyházat nem hátrált meg példát mutatva papjainak és híveinek és 1951-ben hamis vádakkal (hazaárulás - kémkedés) elítélték és be is börtönözték, de nem tört meg megmaradt görögkatolikusságban a börtönben is visszautasította az ortodox pátriarkai címet, és 1960-ban a kínzások és rossz körülmények hatására a börtönben halt meg. Mai napig mind felvidékről, mind Kárpátaljáról sok zarándok érkezik Máriapócsra magyarok és ruszinok, szlovákok, ukrákon egyaránt, e két vártanú püspök mozaikjának felállítása mind a nemzeti összetartozás, mind a nemzetek közötti egyetértés, mind pedig a Katolikus Egyház keblén való közösség szép szimbóluma lenne. A megvalósítás technikai részeit Excellenciás Kocsis Fülöp érsek - metropolita irányította. Excellenciás Kocsis Fülöp érsek - metropolita hálával mondott köszönetet munkánkért, kihangsúlyozva, hogy Máriapócs Nemzeti Kegyhelyünk mindannyiunk szívügye.

Romzsa Tódor üvegmozaik készítése a Máriapócsi Kegytemplom oldalajtaja mellett található fülkébe. (57413/2018/MIK) 3 mFt

A Máriapócsért Alapítvány célja, hogy a római katolikus templom előtti tér rendezett szép környezetéven, műalkotásokkal fogadja az ide érkező zarándokokat. Méltóképpen emlékezünk Mindszenty József bíborosra, valamint nagyobb kontextusban a kommunizmus idején hitvallói és vértanúi életet élt keleti és nyugati rítusú katolikus püspököknek, ennek keretében a szobor - ami már megvalósult - közelében valósult meg Boldog Romzsa Tódor munkácsi püspökre és a Boldog Gojdics Péter Pál eperjesi püspökre emlékező mozaikok. Boldog Romzsa Tódor munkácsi és Boldog Gojdics Péter Pál eperjesi vértanú püspöknek szerettünk volna méltó emléket állítani Máriapócson a Kegytemplom hajójában felállított mozaikkal, mindkét püspök vállalta a börtönt, az üldöztetést, és a vértanúságot keleti rítusú katolikus hitéért, de nem volt hajlandóak áttérni az ortodoxiára. Mai napig mind felvidékről, mind Kárpátaljáról sok zarándok érkezik Máriapócsra magyarok és ruszinok, szlovákok, ukránok egyaránt, e két vártanú püspök mozaikjának felállítása mind a nemzeti összetartozás, mind a nemzetek közötti egyetértés, mind-pedig a Katolikus Egyház keblén való közösség szép szimbóluma lett.

Máriapócsért Alapítvány Határon átívelő hagyományápolás NEA-NO-19-Ö-V-0464 – 2.200.000 Ft

Ebből megvalósult programok:

- Máriapócsiak Találkozójának, Bikini koncert hangosítása és technikai kiszolgálása, fellépők díjazása, vendéglátás,
- Pócsi újság, (1.756.401 Ft)
- Határon túli partner UIET
- Vitafórum sorozata (443.599 Ft)

Támogató szervek:

Magyarország Kormánya, Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

2020-as év szakmai beszámoló:

2020-as esztendőben is számos projektet szeretnénk a Görögkatolikus Egyházzal a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal, és a Máriapócsi Nyugdíjas Egyesülettel közösen megvalósítani. Szent II. János Pál pápa emlékév tiszteletére úti-ikont állítunk, pályázatot adtunk be a Máriapócsi Képtár létrehozására és a Trianoni emlékhely kialakítására.

Nyertes pályázatok:

Máriapócsért Alapítvány határon átívelő hagyományok nyomában programja - NEA-NO-20-O-V-0107
(támogatási összeg Alapítványé 2m Ft, határon túli partneré 1.120.000 Ft)

Megvalósuló projektek ebből:
Udvarhelyszéki vitafórum sorozat 2020.09.15.-2020.12-15.
A Szent II. János Pál pápa idősek otthona előtti tér rehalibitációja, virágládák kihelyezése, és a hozzá kapcsolódó munkák. 2020.09.10.
Máriapócsi Városnap: 2020.12.01.

LEADER pályázat:

VP6-19.2.1-27-6-17

2018.10.13.-án beadott 1.991.649.- FT, 95 %-os támogatás, 99.583 saját forrás
Megvalósítási határidő: 2020.12.31.
Cél: Teremfoci torna megvalósítása és eszközfejlesztése
A pályázathoz benyújtott három árajánlat alapján a SZI-ZO Sportszer adta a legjobb ajánlatot, melyet a pályázatkiíró elfogadott.Beadott pályázatok:

Máriapócsért Alapítvány eszközbeszerzés - FCA-KP-1-2020/3-000170 – 1,5mFt